Frequently Asked Questions

Met Devroe Marktstudies hebben we een zeer breed doelpubliek

Vindt hier het antwoord op al uw vragen terug.

Inge Devroe
FAQ

Is een marktonderzoek niet duur?

De prijs van een marktonderzoek hangt af van de grootte van de markt waarin u als bedrijf actief bent zowel geografisch als qua doelgroepen/potentiële klanten. Een gericht onderzoek hoeft niet altijd duur te zijn om reeds informatie over uw markt te krijgen, maar een zeer grondig onderzoek heeft natuurlijk zijn prijs. Een prijs die zichzelf terugverdient: doordat u meer klanten aantrekt, over meer informatie beschikt … Bovendien is Devroe & Partners een erkende adviesinstantie binnen de KMO-portefeuille en kunt u 30% subsidies verkrijgen.

Is mijn bedrijf niet te klein?

Ook als eenmanszaak of kleine KMO heeft u te maken met klanten en concurrenten en moet u producten ontwikkelen of diensten aanbieden aan uw klanten. U heeft meestal ook concurrenten en u moet zichzelf elke dag opnieuw bewijzen. Met "kleinere" klanten werken we evenwel vaak anders samen dan met grote bedrijven: er is een nauwere samenwerking met, en een directer advies aan de zaakvoerder, omdat er doorgaans geen sales of marketing manager is. Als zaakvoerder van een KMO is het bovendien vaak nuttig om een (extern) klankbord te hebben voor al uw verkoop- of marktvragen.

Ik zit in een zeer specifieke markt, zal dat wel lukken voor een externe partner?

Wij houden van klanten die in een zeer specifieke markt zitten. Zo kunnen we mee helpen zoeken naar de meerwaarde die hen uniek maakt, de specifieke niches gaan zoeken voor hun diensten/producten. We konden de voorbije jaren al in heel diverse sectoren werken. Hierdoor weten we, uit ervaring, dat we uit elke sector wel iets kunnen meenemen dat we in een andere kunnen toepassen. Ons inlevingsvermogen is dan ook zeer groot.

Doet Devroe & Partners ook internationaal onderzoek?

Voor het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoek op basis van uw databases is dit geen probleem. Voor consumentenbevragingen kunnen wij beroep doen op een internationaal consumentenpanel die de vragen online invullen. Wat haalbaarheidsonderzoeken en innovatiestudies in b2b betreft doen wij enkel België en de dichte buurlanden, hier is een kennis  van de lokale markt vereist. 

Willen mensen wel meewerken aan een marktonderzoek?

Het verrassende antwoord is: steeds vaker! De trend is inderdaad (opnieuw) stijgend. Ook een marktonderzoek moet je kunnen verkopen aan de respondenten. We moeten ze overtuigen van de meerwaarde die dergelijk onderzoek kan bieden in de toekomst. Het spreekt voor zich dat dit veel eenvoudiger is via telefonisch onderzoek omdat we de mensen in dat geval persoonlijk het nut van het onderzoek kunnen uitleggen.

Waarom telefonisch onderzoek doen als het goedkoper kan online?

De kostprijs van een onderzoek is één ding, de juistheid en de respons iets anders. We hechten zeer veel belang aan het beperken van de non-respons in een onderzoek en het bereiken van een grote medewerking. Uit onze jarenlange ervaring weten we dat respondenten enkel aan een online onderzoek meewerken als ze gewoon zijn om met uw firma via mail te communiceren. De respons van telefonisch onderzoek ligt veel hoger, bij klantentevredenheid gaat dit zelfs naar 90-100%. 

Werkt u soms samen met reclamebureaus?

Absoluut, beide disciplines zijn zeer complementair. Een communicatiebureau moet vaak met de resultaten van een marktonderzoek aan de slag. We werken liefst zo vlug mogelijk samen of hebben liefst vroeg contact. Veel klanten hebben reeds een reclamebureau waar ze op lange termijn mee samenwerken. Ons onderzoek is vaak ad hoc en is dan ook de perfecte aanvulling op de structurele samenwerking met uw reclamebureau.

Brengt die investering in marktonderzoek iets op?

Bedrijven zien al te vaak de kost van een onderzoek t.o.v. de (directe) opbrengst. Investeren in materiaal krijgt vaak voorrang op investeringen in kennis, terwijl het juist de kennis is die een bedrijf vooruit helpt en zorgt voor groei op lange termijn. Bij haalbaarheidsonderzoek & onderzoek naar de commerciële kansen van innovaties is het terugverdieneffect het grootst. Indien het resultaat van het onderzoek positief is, levert dit direct potentiële klanten op. Indien het resultaat negatief is (wat ook gebeurt), heeft u vooral veel geld bespaard door eerst een onderzoek te laten uitvoeren.

Kunnen wij intern het onderzoek uitvoeren met uw begeleiding?

Wij kunnen voor u het voortraject van een onderzoek verzorgen, de vragenlijst(en) opmaken en nadien de analyses uitvoeren. Zo hebben we klanten die onze vragenlijst geprogrammeerd hebben in hun backoffice en bij wie we na 4 maand telkens een rapport opmaken van de klantentevredenheid, aangeven wat de evolutie is in de tijd en verbeterpunten aanreiken. In deze gevallen fungeren wij vooral als adviseur.

Is marktonderzoek ook iets voor starters?

Zeker en vast. We zouden zelfs durven zeggen dat vooral starters baat hebben bij marktonderzoek. Wij helpen u de markt waarin u actief zal zijn, in kaart te brengen en reiken u de informatie aan die u nodig hebt voor uw businessplan en om de diverse uitdagingen aan te kunnen gaan. 

Lees hier wat marktonderzoek allemaal voor u als starter kan betekenen. 

Samenwerken? Contacteer ons