Sectoren

Een waaier aan sectoren

Referenties Devroe Marktonderzoek
Referenties

Referenties

In de voorbije jaren mochten we voor heel diverse klanten uit even diverse sectoren verschillende soorten marktonderzoek uitvoeren. Wij wensen ons bewust niet te specialiseren in een bepaalde sector omdat er veel geleerd kan worden uit andere sectoren dan de uwe. We geven hieronder een greep uit deze projecten:

Bouwsector

Haalbaarheidsonderzoek nieuwe producten of technieken (bv. isolatie)
Vooronderzoek locatie nieuwe verkaveling
Onderzoek nieuwe woonvormen
Klantentevredenheidsonderzoek
Onderzoek naar verloren offertes
Dealeronderzoek + verkoopkanalen voor fabrikanten van bv. ramen en deuren
Naambekendheid- en imago-onderzoek
...

Voedingssector

Haalbaarheidsonderzoek nieuwe voedingsproducten naar consument, groot- en kleinhandel, horeca, ...
Innovatiestudie naar nieuwe technologie├źn
Klantentevredenheidsonderzoek zowel naar eindconsument (B2C) als B2B (bv. bakkers, supermarkten, slagers, ...)
Naambekendheid en imago-onderzoek
.....

Software

Behoefteanalyse softwarepakketten
Vooronderzoek ontwikkeling nieuwe software
Onderzoek aanpassing bestaande softwarepakketten
Klantenprofielen opstellen voor IT consultants
Zoeken naar nieuwe dienstverlening
.....

Dienstensector

Klantentevredenheidsonderzoek
Medewerkerstevredenheid
Behoefteanalyse nieuwe diensten
Opmaak klantenprofielen / persona's
Opzoeken nieuw marktpotentieel

Automobielsector

Onderzoek naar koopstromen voor diverse merken
Naambekendheid spontaan en geholpen
Onderzoek naar voorkeuren voor merken en garages
Rek en overloop van merken
Onderzoek naar de manier van publiciteit voeren: welke media, hoe, ...
Meten van klantentevredenheid en opleiden interne medewerkers
Bepalen groeipotentieel in een bepaalde regio
Marktonderzoek tankkaarten voor bedrijven met een omvangrijke fleet
Marktonderzoek bandencentrales : software & merk autobanden

Retail

Haalbaarheidsonderzoek nieuw concept/product
Geomarketing en vestigingsonderzoek voor diverse retailers
Tevredenheidsonderzoek, exitpolls aan de winkel
Naambekendheid en imago-onderzoek
Onderzoek naar toekomstige positionering voor groot winkelcentrum
...

Andere sectoren

Overheden
Medische/farmaceutische sector
Textiel
Industrie
Marketing- en PR-bureaus
Diverse consumentenproducten
...

Namen van referenties worden u voorgelegd bij het persoonlijk contact.
Samenwerken? Contacteer ons