Mobiele zorg aan huis

De Mobiele Zorggroep bestaat uit experts in drie verschillende domeinen: zicht, gehoor en mondzorg. Met deze multidisciplinaire zorg aan huis is het hun missie de levenskwaliteit van ouderen steeds zo hoog mogelijk houden. Dat deden ze reeds door naar woonzorgcentra en assistentiewoningen te gaan. Een bevraging bij ouderen die nog thuis wonen toonde aan dat dit ook voor hen een voordeel kan zijn, zeker bij zij die niet meer met de auto rijden. Ze zijn in hun eigen omgeving en moeten de kinderen daar niet meer voor aanspreken. Meer info: https://mobielezorg.be

Samenwerken? Contacteer ons